icon


关于领取遗失补办各类证书的通知

 

近期,我院对全省遗失补办的各类证书进行了清理,(名单见附件),为确保补办证书者的权益,使证书获得者及时注册、使用,请补办证书者及时来我院领取证书。

一、 证书领取时间

周一至周五(上午8:30-1130,下午2:30-5:30)特殊情况及节假日除外。

二、 证书领取地点

湖南省人事考试院(长沙市湘府中路168号)3313房。

     三、注意事项

1.补办证书者凭本人身份证原件领取。如需代领,须同时持本人、代领人身份证原件及代领委托书(委托书必须要本人签字或盖章),因委托别人代领而造成资格证书损坏、丢失等情况,后果自负。

2.附件名单中、姓名黄色字标注者,需带二寸免冠照片一张。

3.联系电话:0731-84688383 

附件:遗失补办证书领取名单

 

 

                          湖南省人事考试院

                       2018年8月10