icon


关于专业技术人员计算机应用能力考试省直考区

湘府路考点增加一天考试的通知


  为满足广大考生需求,专业技术人员计算机应用能力考试湘府路考点将于611日增加一天考试,共计4场,每场40个机位,报名时间为65日,报满即止。                                                           湖南省人事考试院

                                                            2017年531